Základní navigace

Přijaté zprávy (P). Odeslané zprávy (O). Napsat zprávu (N). Nastavení (S). Odhlásit (X). Nápověda (H).

Detail zprávy

Odesílatel

Středočeský kraj
ID: keebyyf · IČ: 70891095 · Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, CZ · (Spisová aplikace)

Předmět

Záměr - Prodašice

Doručenka

dnes 16:42
ID: 1296304908 · Typ: Přijatá datová zpráva

Události zprávy

08. 01. 2024 14:40
EV0: Datová zpráva byla podána.
08. 01. 2024 14:40
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
dnes 16:42
EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Podací razítko

ID
80432938542039959947183061204702137246
Datum a čas razítka
08. 01. 2024 14:40:40
Vystavitel
PostSignum Qualified CA 5
Vystaveno pro
PostSignum TSA - TSU 6
Platnost od
05. 09. 2023 13:55:46
Platnost do
13. 10. 2029 13:55:46
Sériové číslo
01 40 73 92

Elektronická značka / pečeť správce

Přílohy

PDF · 623,57 kB
TXT · 0,15 kB

Zmocnění

Právní předpis číslo: 0 Rok: 0 §: -- Odstavec: -- Písmeno: --

Čísla jednací a spisové značky

Naše č. jednací: 002014/2024/KUSK
Naše spisová značka: SZ_035791/2023/KUSK/3
Vaše č. jednací: --
Vaše spisová značka: --
Ostatní parametry zprávy nebyly vyplněny  

Pomocné údaje (K rukám, Do vlastních rukou)

K rukám: --
Zpráva typu 'do vlastních rukou': Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Na tuto zprávu lze bezplatně odpovědět.